“Ты пакліч мяне. Пазаві…”

Аўсяннікава, Т. “Ты пакліч мяне. Пазаві…” : [да 70-гадовага юбілея Я. Янішчыц] / Тамара Аўсяннікава // Веснік Магілёва. — 2019. — 10 января. — С. 20. 

Читать далее