2013 г.


магутны божа2Звучит божественная музыка…: 20 лет Международному фестивалю духовной музыки «Магутны Божа» : информационный календарь / учреждение культуры «Централизованная система государственных публичных библиотек г. Могилева» ; [составители К. В. Ильинич, Е. Г. Медведькова, Е. А. Французова ; оформление К. В. Ильинич] . — Могилев : Центральная городская библиотека, им. К. Маркса, 2013. — 40 с.

В информационном календаре «Звучит божественная музыка: 20 лет Международному фестивалю духовной музыки «Магутны Божа»» мы остановились на одном из значимых событий в культурной жизни нашего города.

Издание предназначено широкому кругу читателей.


пысін альбом“Пра ўсё, чым жыць павінны…”: Аляксей Пысін : альбом / установа культуры “Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных публічных бібліятэк г. Магілёва”, Цэнтральная гарадская бібліятэка імя К. Маркса, інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел ; [складальнікі : М. І. Кастальцова, К. А. Французава ; афармленне : М. І. Кастальцова, К. А. Французава ; адказны рэдактар Г. І. Краўчанка ; адказны за выпуск Н. С. Гарбачэўская]. — Магілёў : Цэнтральная гарадская бібліятэка імя К. Маркса, 2013. — 28 с. : іл. — (10 творцаў магілёўскай гісторыі ; вып. 6).

У альбоме распавядаецца пра жыццё і дзейнасць майстра прыгожага беларускага пісьменства Аляксея Васільевіча Пысіна.

Выданне прызначана шырокаму колу чытачаў, якія цікавяцца беларускай літаратурай.